За Уебинки

За нас

Порталът Уебинки е проект на Фондация „Технологично общество“ и има за основна цел да образова и повишава общата култура на гражданското общество в областта на информационните технологии, използвайки иновативни методи.

Стремим се да засягаме актуални теми, от които интернет потребителите се интересуват и не успяват да намерят много информация особено на български език. По-долу са описани някои от темите, които засягаме.

Темите, които засягаме

Image Title
Top