Какво е техническа спецификация и кога Ви трябва?
октомври 18, 2016 Интересно Деана

Техническата спецификация в общия случай се използва, за да предаде подробна информация от клиента към фирмата изпълнител относно точните параметри за изпълнение да даден проект. Тя може да е синоним на „задание“. На обикновен език можем да кажем, че техническата спецификация е описание на това какво искате Вие като клиент да бъде изработено от изпълнителя. Самият термин звучи плашещо, но всъщност, когато знаете какво искате и го имате структурирано в главата си, тя не е нищо повече от Вашите идеи разписани на дигитален носител или хартия.

Техническата спецификация няма някаква задължителна структура, но е важно тя да представи точно какво искате така, че то да бъде разбрано и осъществено от отсрещната страна. Няма нужда да проучвате нашироко и използвате технически термини – важното е това, което сте описали да се разбира с един прочит.

Техническа спецификация Ви е нужна при повечето проекти, но нека да разгледаме сега случаите с техническа спецификация за изработването на корпоративен сайт или персонализирана платформа.

Най-често клиентът го интересува колко ще му струва изработката на даден уеб сайт и/или платформа и времето, за което ще се изработи. За корпоративните сайтове, които имат само информативни страници с текст и снимки – това от 10 минутен разговор може да се определи сравнително лесно в повечето случаи. Но какво става, когато имате някаква идея за сложен сайт с различни функционалности за потребителите. Цената му се образува от няколко фактора като един от основните е времето, нужно за изработката на платформата и сложността на технологиите, които ще се използват. За да може да се изчисли времето без да Ви се даде просто някаква цена (която може да не се спази) на фирмата изпълнител й трябва почти готов разписан проект.  За тази цел Вие трябва писмено да отговорите на някои базови въпроси като например:

 

– Каква ще е основната функционалност?

– Какви ще са допълнителните функционалности?

– Ще има ли интегриране на онлайн разплащане и кои ще са начините за разплащане?

– Колко на брой и на какви видове езици ще се преведе платформата?

– Какво да управлява административният панел?

– Как да се ангажират потребителите (с какво ще се регистрират, какви известия ще им се изпращат, как ще им се представя информацията във платформата)?

– Ще има ли интеграции с външни приложения (API)?

– Ще има ли търсачка? По какви критерии ще се филтрират резултатите?

– Каква посещаемост прогнозирате? (от това зависи къде и на какво ще се хоства сайта)

– Какво разбирате под поддръжка? Само строго техническа или и нещо друго?

– По какъв начин ще се свърже сайта със социалните мрежи?

 

Изброените по-горе въпроси са просто примерни и базови, но има и много допълнителни, на които трябва да се отговори за да се направи точна оценка на проекта Ви.

 

На този линк може да намерите примерна техническа спецификация: ПРИМЕРНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ПЛАТФОРМА

 

Предишна Следваща
Тагове
За автора
DSC02865
Деана Деана е заместник-управител в Евинат ООД - фирма за изработка на уеб сайтове и уеб приложения. Тя също отделя време на неправителствени организации като Уебинки, R.O. и други.
Email: deana@evinat.com
Website: http://webinki.com
Top